รู้จักพระเยซู

-รู้จักในเนื้อหนังกับรู้จักในวิญญาณ____________________ … รู้จักพระเยซู Read More »...

ถามตอบ ปัญหากิตติคุณ – ปัญหาที่ 2 การล่วงละเมิดและการชั่ว

การล่วงละเมิด และ การชั่ว  ถาม : “การล่วงละเมิด” และ “ก … ถามตอบ ปัญหากิตติคุณ – ปัญหาที่ 2 การล่วงละเมิดและการชั่ว Read More »...

ถามตอบ ปัญหากิตติคุณ – ปัญหาที่ 1 พระคุณ

ใช่หรือไม่ว่าพระคุณ : 1.ให้กับผู้ที่สมควรได้รับ? 2.ช่วย … ถามตอบ ปัญหากิตติคุณ – ปัญหาที่ 1 พระคุณ Read More »...
Scroll to Top