ประวัติคริสตจักรในกรุงเทพ

ก่อน ปี ค.ศ. 1936 พี่น้องหญิงสองท่านที่รู้จักพยานขององค์พระผู้เป็นเจ้าอพยพจากประเทศจีนมา อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตภายหลังได้ย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ และได้เริ่มต้นมีการประชุมในบ้านและมีพี่น้องจำพวกหนึ่งอพยพจากสเตียวัน ประเทศมาเลเซียมาอยู่ทาง ภาคใต้ อำเภอนาบอนและคลองจันดี เริ่มต้นมีการประชุมในบ้านด้วย

ปี ค.ศ. 1950 เริ่มต้นจากพี่น้องสี่ครอบครัวก่อตั้งการประชุมของคริสตจักรขึ้น โดยมีสถานที่ประชุมที่ตรอกสะพานยาว ตรงข้ามไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ

ปี ค.ศ. 1959 พยานของคริสตจักรในกรุงเทพฯ ได้รับการ เสริมสร้างมั่นมคงขึ้นและมีการแผ่ขยายโดยมีพี่น้องเจิ้งกวางมิ่นได้รับใช้ จากองค์พระผู้เป็นเจ้าเข้ามาทำการของพระองค์ครั้งแรกเป็นเวลา 1 ปีครึ่ง

ปี ค.ศ. 1969 พี่น้องเจิ้งกวงมิ่นเข้ามาประเทศไทยเป็นครั้งที่สอง แต่เดือนสิงหาคม พี่น้องกลุ่มหนึ่งมีความเห็นขัดแย้งและปฏิเสธ “ฐานคริสตจักร” เดือนตุลาคม จึงมีพี่น้องกว่า 30 คนออกมาร่วมประชุมเพื่อรักษาพยานของคริสตจักร โดยได้เช่าบ้านที่สุขุมวิท 7 ยืนหยัดเป็นพยานแห่งการเป็นหนึ่งของคริสตจักร

ช่วงปี ค.ศ. 1972 พยานของคริสตจักรแผ่ขยายไปสู่เอเซียอาคเนย์และที่อื่นๆ

ช่วงปี ค.ศ. 1974 พยานของคริสตจักรในกรุงเทพฯ เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เดือนมิถุนายน ได้ซื้ออาคารที่สุขุมวิท 36 เพื่อเป็นสถานที่ประชุม พยานของคริสตจักรแผ่ขยายไปสู่ภาคกลาง

ปี ค.ศ. 1982 ได้สร้างห้องประชุมใหม่เป็นอาคาร 3 ชั้นบนเนื้อที่เดิม ซึ่งรองรับพี่น้องได้ 350 คน

ช่วงปี ค.ศ. 1983-1986 พยานของคริสตจักรได้แผ่ขยายไปสู่ภาคเหนือ และภาคอีสาน

ช่วงปี ค.ศ. 1986-1993 พยานของคริสตจักรทางต่างประเทศมีการแปรสภาพไปด้วยลมปากแห่งคำสั่งสอนที่ผิด เพี้ยนไป จึงเกิดความวุ่นวายและการแตกแยกไปทั่วตั้งแต่ที่อเมริกาจนมาถึงทางเอเซีย ด้วย

ปี ค.ศ. 1994 เดือนกันยายน มีพี่น้องกลุ่มหนึ่งต้องการติดตามนิมิตใหม่จึงแยกตัวออกไป

ช่วงปี ค.ศ. 1995- ปัจจุบัน พยานของคริสตจักร ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และมีการมุ่งหน้าติดตาม องค์พระผู้เป็นเจ้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

 

 

Scroll to Top