TheGrue.org

การมอบถวาย

และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 

ในหนังสือ 2โกรินโธ 8-9 เปาโลได้ติดตามผลของการมอบถวายเพื่อส่งไปช่วยเหลือคจ.

 

ด้านหนึ่งเพื่อพยานของคริสตจักรในโกรินโธ

จะได้สำเร็จเป็นจริงตามที่สัญญาไว้

 

อีกด้านหนึ่งเพื่อหนุนใจสิทธิชนทั้งหลายในด้านการมอบถวาย

- การมอบถวายเป็นการช่วยเหลือกันไปกันมา

"แต่เป็นการให้กันไปให้กันมา

คือยามพวกท่านมีบริบูรณ์เช่นเวลานี้ 

ท่านจะได้ช่วยคนเหล่านั้นที่ขัดสน

และยามเขามีบริบูรณ์

เขาจะได้ช่วยพวกท่านเมื่อขัดสนอยู่

เหมือนมีคำเขียนแล้วว่า

เขาเหล่านั้นที่ได้เก็บสะสมไว้มากไม่มีเหลือ

และเขาเหล่านั้นที่ได้เก็บสะสมไว้น้อยไม่ได้ขัดสน"

(2โกรินโธ 8:14-15)

 

- การมอบถวายด้วยใจยินดีเป็นการหว่านออกไปที่คุ้มค่าที่สุดต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า

"แต่นี่แหละ คนที่หว่านเล็กน้อยจะเกี่ยวเก็บเล็กน้อย

แต่คนที่หว่านมากจะเกี่ยวเก็บมาก 

ทุกคนจงให้ตามซึ่งเขาได้คิดหมายไว้ในใจ

มิใช่ด้วยนึกเสียดาย มิใช่ด้วยขืนใจให้

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดี"

(2โกรินโธ 9:6-7)

 

ขอพระองค์ได้ทรงเมตตาเราทั้งหลาย

ในด้านการมอบถวายและการจุนเจือช่วยเหลือพี่น้องด้วย

Hits: 1273