TheGrue.org

การประชุมปรนนิบัติ 2019

ขอบพระคุณพระเจ้า 

การประชุมปรนนิบัติ 2019 ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

ซี่งปีนี้จัดประชุมในวันที 13-16 กรกฎาคม 2019

ในหัวข้อ "จงกลับใจเสียใหม่

เพราะอาณาจักรสรวรรค์มาใกล้แล้ว"

 

ขอพระองค์อวยพระพรพระคำของพระองค์

เพื่อเราทั้งหลายจะเป็นผู้ตระเตรียมตัวพร้อม

เข้าในอาณาจักรของพระองค์ที่กำลังจะมาถึงในเร็ววัน

 

สำหรับพี่น้องที่ต้องการข่าวสารการประชุมครั้งนี้

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ข่าวสารการประชุมปรนนิบัติ 2019 Service Conference 2019

 

Hits: 1428