TheGrue.org

ผู้มีชัยชนะ

ในคริสตจักรทั้งเจ็ด

(แสวงหา วิวรณ์ บทที่ 2-3)

 

 

ขอบพระคุณพระเจ้า

การประชุมพิเศษของคริสตจักรทั้งหลายในประเทศไทย

ได้จบลงแล้ว

โดยในปีนี้จัดวันที่ 12-14 ตุลาคม 2019

ณ.สถานที่ประชุมคริสตจักรในกรุงเทพฯ ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.28

 

ขอพระองค์ให้เราทุกคนมองเห็นถึงการทรงเรียกของพระเจ้า

ที่่ต้องการให้เราทุกคนอยู่ในคริสตจักรเป็น

"ผู้มีชัยชนะ"

 

สำหรับพี่น้องที่ต้องการโครงร่างข่าวสารไปแสวงหาล่วงหน้า

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

การประชุมพิเศษ 2019 (Bangkok Conference 2019)

 

Hits: 164